Количка за пазаруване

0 продукта 0,00 лв.

My Cart -

0 продукта

Условия за ползване

 

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че tron.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не-налични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.


Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които  tron.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. tron.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

ДЕФИНИЦИИ

ДРУЖЕСТВОТО означава "ЕЛТРОН" ЕООД.
ДОСТАВЧИК означава ДРУЖЕСТВОТО като юридическото лице извършващо търговска дейност.
ПРОДАВАЧ означава лицето, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ на конкретна/и стока/и, артикул/и или услуга/и в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
САЙТ, УЕБСАЙТ, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, ОНЛАЙН МАГАЗИН или ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН означава УЕБСАЙТА намиращ се на интернет адрес https://tron.bg/ и всички негови поддомейни.
ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, ползващо САЙТА https://tron.bg/, което разполага с банкова сметка.
ОБЩИ УСЛОВИЯ означава документа който представя УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ТРОН, които уреждат ПРАВИЛАТА за използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предлаганите УСЛУГИ.
АКАУНТ, ПРОФИЛ означава раздел от САЙТА, индивидуален за всеки отделен ПОТРЕБИТЕЛ, съставен от имейл адрес, парола и други данни, който позволява на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се разграничи от останалите ПОТРЕБИТЕЛИ и да извършва определени действия като, разглеждане, правене на ПОРЪЧКИ, купуване, колекциониране на данни, използване на ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, плащане, връщане на ПРОДУКТИ, съхранява информация относно историята на някои от действията му в САЙТА като ПОРЪЧКИ, фактури и много други.
ДОГОВОР означава сключения от разстояние ДОГОВОР (по електронен път или чрез куриер) между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА на СТОКИ и/или УСЛУГИ от САЙТА, наричан още ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, неразделна част от който са ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА, публикувани към момента на съставяне на ДОГОВОРА.
СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагана от ДРУЖЕСТВОТО СТОКА.
СПИСЪК С ЖЕЛАНИЯ означава раздел в АКАУНТА, който позволява на ПОТРЕБИТЕЛЯ да съхрани колекция от предпочитани от него ПРОДУКТИ, които може лесно да наблюдава, комбинира или купува.
СРАВНЯВАНЕ / КОМБИНАЦИИ означава раздел в АКАУНТА, където ПОТРЕБИТЕЛЯ поставя временно избрани от него ПРОДУКТИ, за да ги сравни и комбинира с други ПРОДУКТИ и да прецени визуално и информативно тяхното съчетаване по цвят, форма, дизайн, размер и други характеристики. Тук ПОТРЕБИТЕЛЯ може да получи информация за цените и сбора им в съответната комбинация, да получи информация за отстъпките, както и да премахва и добавя ПРОДУКТИ за сравнение и комбиниране.
КОЛИЧКА означава раздел в АКАУНТА, където ПОТРЕБИТЕЛЯ поставя временно избраните от него ПРОДУКТИ, преди да направи ПОРЪЧКАТА и да извърши плащането. Тук ПОТРЕБИТЕЛЯ може да прегледа продуктите, цените и техния сбор, да получи информация за отстъпките или да се откаже от добавените ПРОДУКТИ.
ПОРЪЧКА означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА, съдържащ избрани СТОКИ и/или УСЛУГИ, чрез който КУПУВАЧЪТ заявява на ПРОДАВАЧА, през САЙТА, намерението си за закупуване на СТОКИ и УСЛУГИ от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
ПРАТКА означава ПРОДУКТ / ПРОДУКТИ в процес на транспортиране от подател към получател.
РЕВЮ означава писмена оценка от страна на ПРОДАВАЧ, ПОТРЕБИТЕЛ, КЛИЕНТ или ПОЛЗВАТЕЛ на СТОКА или УСЛУГА.
РЕЙТИНГ означава метод на определяне качеството на даден ПРОДУКТ или УСЛУГА.
СЪДЪРЖАНИЕ означава цялата информация намираща се на САЙТА tron.bg и неговите поддомейни, включително, но не само файлове и текстова информация, която е достъпна чрез електронно устройство и връзка с интернет.
ПРОФИЛ НА СТОКА / АРТИКУЛ означава раздел от САЙТА, индивидуален за всяка отделна СТОКА, съставен от ХАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИКАЦИИ и ОПИСАНИЯ, свързани с конкретната СТОКА.
СПЕЦИФИКАЦИИ означава ХАРАКТЕРИСТИКИ и ОПИСАНИЯ на СТОКИТЕ и УСЛУГИТЕ.
БЮЛЕТИН означава периодично изпращане на информация за предлаганите от ПРОДАВАЧА СТОКИ и УСЛУГИ и промоции, по електронен път, чрез електронна поща, SMS или гласово съобщение, без той да ангажира или обуславя отговорността на ПРОДАВАЧА относно съдържащата се в него информация.
КАМПАНИЯ означава всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени СТОКИ и/или УСЛУГИ, които се предлагат в ограничени количества, за определн период от време, посочен от ПРОДАВАЧА.
ТРАНЗАКЦИЯ означава действието от страна на ДРУЖЕСТВОТО за възстановяване на сума на КУПУВАЧА в резултат на разваляне или неосъществяване на ДОГОВОР за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, осъществявано единствено по банков път.
ПРОМО КОД означава комбинация от цифри и букви, които дават отстъпка или друг бонус за ПРОДУКТИ от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
КУРИЕР означава ТЪРГОВЕЦ, който физически доставя закупената СТОКА от ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочен от него адрес, и работи по изискванията на Закона за пощенските услуги.
ОПЕРАТОР означава страна, която поддържа уеб базирана ПЛАТФОРМА за електронна търговия.
ПЛАТФОРМА означава ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН и свързаните с него системи.
БИСКВИТКА (COOKIE) означава пакет информация, изпратен от уеб сървър към интернет браузър.
ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО означава непредвидимо препятствие или събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.
ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ОРГАНИ И НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: "ЕЛТРОН" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, м. Дълга Лъка, ул. "Трета" №5
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Велико Търново, м. Дълга Лъка, ул. "Трета" №5
4. Данни за кореспонденция: гр. Велико Търново, м. Дълга Лъка, ул. "Трета" №5, ОНЛАЙН МАГАЗИН ТРОН, Email: info@eltronbg.com, Телефон: +359884614800
5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 104638154
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност - ДА
7. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 436043
8. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: 02/91-53-518, имейл: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Адрес: гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/933 0565, факс 02/9884218, гореща линия: 0700 111 22, имейл: info@kzp.bg, Уеб сайт: www.kzp.bg
9. Платформа за онлайн решаване на спорове ОРС:
(1) Платформа за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
(2) Органи за алтернативно решаване на спорове (органи за АРС) - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

За целите на използване на Сайта на tron.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, tron.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и tron.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на  tron.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай, че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което  tron.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, tron.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от tron.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от tron.bg

Tron.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Tron.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Tron.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на tron.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Tron.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между tron.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права tron.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на tron.bg на формата за въпроси и запитвания.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на tron.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с tron.bg, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

Tron.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, tron.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

ДРУГИ

Tron.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Tron.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Tron.bg не носи отговорност, в случай, че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

При използване на Сайта на tron.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА TRON.BG С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА TRON.BG , КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.