Окомплектовани сферични кранове

ДВУПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
ДВУПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
54.19 лв.
ДВУПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.40 mm - Arag
ДВУПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.40 mm - Arag
54.48 лв.
ДВУПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.50 mm - Arag
ДВУПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.50 mm - Arag
67.16 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1/2" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.10 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1/2" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.10 mm - Arag
37.64 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1/2" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.13 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1/2" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.13 mm - Arag
37.64 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1/2" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.16 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1/2" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.16 mm - Arag
37.64 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1/2" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.20 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1/2" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.20 mm - Arag
38.11 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 3/4" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.13 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 3/4" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.13 mm - Arag
38.33 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 3/4" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.16 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 3/4" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.16 mm - Arag
38.33 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 3/4" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.20 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 3/4" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.20 mm - Arag
38.83 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 3/4" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.25 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 3/4" F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.25 mm - Arag
38.83 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D. 20 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D. 20 mm - Arag
48.28 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.20 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.20 mm - Arag
46.72 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.25 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.25 mm - Arag
46.72 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 45°, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.25 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 45°, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.25 mm - Arag
48.28 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.30 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.30 mm - Arag
46.72 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 45°, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.30 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 45°, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.30 mm - Arag
48.28 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.32 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.32 mm - Arag
46.72 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 45°, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"F, 16 bar, 45°, 90°, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
48.28 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/4 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.25 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/4 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.25 mm - Arag
70.26 лв.
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/4 F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.25 mm - Arag
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/4 F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.25 mm - Arag
97.26 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/4 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.32 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/4 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВ ЩУЦЕР D.32 mm - Arag
72.89 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
79.91 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.40 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.40 mm - Arag
80.34 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.50 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/2 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.50 mm - Arag
82.82 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 2" F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.50 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 2" F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.50 mm - Arag
104.10 лв.
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/4 F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/4 F, 16 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
99.89 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН КОМПЛЕКТ 1"1/2 F, 10 bar, D.32 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН КОМПЛЕКТ 1"1/2 F, 10 bar, D.32 mm - Arag
118.79 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН КОМПЛЕКТ 1"1/2 F, 10 bar, D.40 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН КОМПЛЕКТ 1"1/2 F, 10 bar, D.40 mm - Arag
119.22 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН КОМПЛЕКТ 1"1/2 F, 10 bar, D.50 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН КОМПЛЕКТ 1"1/2 F, 10 bar, D.50 mm - Arag
121.70 лв.
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/2 M, 10 bar, D.25 mm КОМПЛЕКТ - Arag
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/2 M, 10 bar, D.25 mm КОМПЛЕКТ - Arag
125.81 лв.
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/2 M, 10 bar, D.32 mm КОМПЛЕКТ - Arag
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/2 M, 10 bar, D.32 mm КОМПЛЕКТ - Arag
125.81 лв.
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/2 M, 10 bar, D.40 mm КОМПЛЕКТ - Arag
КРАН ТРИПЪТЕН 1"1/2 M, 10 bar, D.40 mm КОМПЛЕКТ - Arag
128.04 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН С АДАПТЕР 1"1/2 F, 10 bar, D. 40 mm, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.25 И ГАЙКИ - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН С АДАПТЕР 1"1/2 F, 10 bar, D. 40 mm, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.25 И ГАЙКИ - Arag
119.59 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН С АДАПТЕР 1"1/2 F, 10 bar, D. 40 mm, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 И ГАЙКИ - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН С АДАПТЕР 1"1/2 F, 10 bar, D. 40 mm, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 И ГАЙКИ - Arag
119.59 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН С АДАПТЕР 1"1/2 F, 10 bar, D. 40 mm, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.40 И ГАЙКИ - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН С АДАПТЕР 1"1/2 F, 10 bar, D. 40 mm, КОМПЛЕКТ С 2 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.40 И ГАЙКИ - Arag
121.08 лв.
ТРИПЪТЕН КРАН 2" F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.60 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 2" F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.60 mm - Arag
107.34 лв.
 • изчерпана наличност
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/4 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.25 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/4 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.25 mm - Arag
67.14 лв.
 • изчерпана наличност
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/4 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
ТРИПЪТЕН КРАН 1"1/4 F, 10 bar, КОМПЛЕКТ С 3 БРОЯ ПРАВИ ЩУЦЕРИ D.32 mm - Arag
69.77 лв.
Методи на плащане: visa visa electron maestro mastercard
Всички права запазени, Tron, 2022
Създаден от NCWStudio.com